POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

                                      POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 1. Kurultay sırasında poster bildirileri için özel bir alan ayrılacaktır. Poster öğrenci Kurultay’ın açılış günü kayıt sırasında panoya asılacak ve toplantı süresince asılı kalacaktır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları ile ilgili bilgi vereceklerdir.
 2. Posterler 60cm(en) X 100cm (boy) boyutlarında olacaktır (Düşey-Portraid).
 3. Ek de belirtilen şablon içine yerleştirilen poster;
 • Logo: Üniversite adı ve Fakülte bilgileri tümü büyük harflerle 72 punto siyah ve kalın yazı tipi ile sağdan ve soldan ortalanmış olmalı, sol tarafta Üniversitesi’nin logosu sağ tarafta ise fakülte logosu bulunmalıdır. Logolar yaklaşık 60mm çaplı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Başlık: Poster başlığı 54 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz.
 • Yazar adı-soyadı: Başlığın hemen altında hazırlayanın adı yalnızca ilk harfler  büyük 36 punto siyah ve kalın yazı tipi ile sağdan ve soldan ortalanmış     yazılmalıdır.
 • Adres bilgileri: Yazar/yazarların temsil ettiği kurumlar yazar isimlerinin altında yer almalıdır. ve italik olarak yazılmalıdır.
 • Metin başlıkları: Metin başlıkları 24 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin, Tablo ve Şekiller: Poster metni, Tablo ve Şekiller 2 metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Poster metni posterin kısa bir özetiyle başlamalıdır. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyutu 20 punto olarak belirlenmiştir. Tüm poster içerisinde Arial yazı tipi ve açık zemin renkleri okuma kolaylığı açısından tercih edilmelidir.
 • Poster içerisindeki yazı ve görsellere anlamlı bir bütünü oluşturacak şekilde yer verilmelidir.
 • Poster arka fonuna yerleştirilecek resimler ve şekiller hazırlayanın istediğine göre konu bütünlüğüne uygun şekilde belirlenebilir.
 • Aşağıda örnek şablon verilmiştir.

sablon

KURULTAYIMIZ SONA ERDİ; YANKISI DEVAM EDİYOR!

                                       ŞİMDİ SÖZ ÇALIŞMA EKONOMİSİ ÖĞRENCİLERİNDE Türk Metal Sendikası ile Uludağ Üniversitesi iş birliğinde “Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde AKAD’EMEK Öğrenci Kurultayı 23 üniversiteden 142 öğrencinin katılımıyla Ereğli’de gerçekleşti.

TURK METAL SENDİKASI _ ULUDAG UNIVERSITESI

Türk Metal Sendikası ve Uludağ Üniversitesi’nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı iş birliği ile Ereğli Büyük Anadolu Hotel’de “Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde- AKADEMEK Öğrenci Kurultayı Programı 23 Üniversiteden 142 Çalışma Ekonomisi öğrencisi, 32 öğretim üyesinin katılımıyla dev bir organizasyona dönüştü. 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlen Öğrenci Kurultayı’na üniversitelerden ve sendikal camiadan da yoğun katılım gerçekleşti. 23 Üniversite öğrencisi hazırladıkları bildirileri öğrenci arkadaşları ile paylaştı. Sendikal konulardan oluşan sunumlar tartışma bölümleri ile devam etti. Sendika Algısı ana başlığı altında üniversite – sendika ilişkileri, büyük sendikal hareketler, sosyal sendikacılık, insan kaynakları, sendikal bağlılık, örgütlenme ve önündeki engeller, kadın işçiler çocuk işçilği ve sendikal yaklaşımlar konularında bildiriler hazırlandı. Öğrenciler çalışma hayatının teoriklerinin yanı sıra Erdemir Fabrikasını gezerek yerinde incelemelerde bulundular. Türk Metal yöneticileri ile bir araya gelen Çalışma Ekonomisi öğrencileri akıllarındaki soru işaretlerini giderdiler, sendikalar hakkındaki algılarında ve düşüncelerinde önemli değişikliklerin bulunduğu belirttiler. 23 üniversiteden gelen öğrenciler birbirleriyle tanışarak kendi aralarında sendikalarla ilgili projeler ürettiler, yeni programların zeminini hazırladılar. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Tokol da yaptığı konuşmada bu programın dünyada tek ve örnek teşkil eden bir program olduğuna dikkat çekti. Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak; programın açılışında konuştu. Konuşmasında Üniversite ve sendika arasındaki işbirliğine ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek “bu buluşmayı çok beklediklerini” ifade etti ve şöyle devam etti; “Bu kurultay bir ilktir ve çok önemlidir. Öğretim üyelerimiz burada. Türk-İş’in Türk Metal’in bütün yönetimi burada. İşverenler burada. Asıl önemlisi öğrenci kardeşlerimiz burada. Kurultay’da 35 bildirinin 17’sini onlar hazırladı. Yani, pırıl pırıl, genç akıllar bu kürsüden seslenecek. Gençliğin bize, üretime, işçiye, işverene, Türkiye’ye, dünyaya nasıl baktığını göreceğiz. Birlikte neler yapabileceğimizi göreceğiz. Neler yapmamız gerektiğini anlayacağız. Sizleri dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Kavlak; “katıldığınız, katkı koyduğunuz, çaba harcadığınız, emek verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu kurultay, Üniversiteler ile sendikanın, akademi ile emeğin yeniden bir araya geldiği yeniden birlikte yürümeye başladığı bir dönüm noktası olur. Umudumuz çok, beklentimiz büyük. Bizim için çok anlam ifade eden bu kurultayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye seslendi. Kavlak bu organizasyonda emeği geçenlere; Uludağ Üniversitesi Rektörüne, Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Serpil Aytaç’a, Prof Dr. Sayın Yusuf Alper’e ve Prof. Dr. Sayın Aysen Tokol’a, Prof. Dr. Özlem Işığıçok’a teşekkür etti. Son olarak da öğrencilere bir mesaj verdi, gelecekten umutlu olduğunu “Bizim, sendikacılar olarak her şeyimiz bitebilir. Paramız, pulumuz, mal varlığımız, zamanımız, gücümüz, yetkimiz hepsi tükenebilir. Ama umudumuz asla tükenmez. Bizi var eden umuttur. Sizleri, özellikle öğrenci kardeşlerimizi burada gördükten sonra, niye tükenmediğini daha iyi anlıyorum” sözleriyle ifade etti. Kavlak; toplantının gerçekleştirme amacını da şu sözlerle ifade etti: Biz buraya, İş yapmaya geldik. Nasıl olur da, daha güzel, daha adil, daha barış dolu bir dünya inşa ederiz diye geldik. O zaman geçmişi bırakıp, bugüne ve geleceğe bakmalıyız. Değerli hocalarım, Geleceğe bakmak için bizim size ihtiyacımız var. Bizim, bilime ve üniversitelere ihtiyacımız var. Bir söz var, kazanmak için güçlü olmak yetmez, hazırlı olmak gerekir. O yüzden, çıkabilecek tehlikelere karşı önlem almak için, sizin yakacağınız ışığa ihtiyacımız var. Şunu iyi biliyoruz, Işık olmazsa, göz bir işe yaramaz. Üniversiteler artık bu toplumun ışığı olmalıdır. Kavlak Üniversiteler ile sendikaların arasındaki bağın koptuğunu da şu sözleriyle özetledi: 12 Eylül, bütün örgütlenmeleri hedef alırken. Önce sendikaları yok etti. Neo-liberalizm, sendikaları en büyük düşman ilan etti.  Ve ne yazık ki,  biz gerektiği gibi direnemedik. Gücümüz yetmedi. Çünkü yalnız kaldık. Çünkü toplumun diğer kesimleriyle de,  Üniversitelerle de bağlarımız koparıldı. Sonuçta her yapı kendi içine kapandı. Yalnızlaştırıldı. Fizik kuralıdır, dışarıdan enerji alamazsanız, Bir süre sonra çökersiniz. Aynen öyle oldu. Giderek etkisizleştik.  Üniversiteler de öyle, sendikalar da öyle. Kendi dünyalarımız içine hapsolduk. Açılış konuşmasında yer alan Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Aytaç ise konuşmasında Öğrenci Kurultayı’nın gerçekleştirilme sürecine değindi ve kurultaya tahminlerinin çok üzerinde bir ilgi ve destek geldiğini belirtti, gelen çok sayıda müracaatı değerlendirerek bu noktaya gelindiğini ifade etti. Aytaç; Türk Metal Sendikası’nın bu konuda projenin ortağı olmasından dolayı, bilime ve üniversiteye verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Konuşmada söz alan Erdemir İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Kaan Böke de Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu olarak; öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti, öğrencilere bir sunum yaptı. Sunumunda öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarını dile getirdi, tavsiyelerde bulundu. Toplantıya katılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı konuşmada üniversite öğrencilerine destek verilmesi gerektiğini, sendikalar ile üniversitelerin birbirlerine destek olması gerektiğini, daha önce % 2 olan işçi çocuklarındaki üniversite öğrencisi oranının, şimdi % 40’lara gelindiğini ifade etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına da değinen Atalay;  Atalay konuşmasında ayrıca şu görüşlere yer verdi;  “Türk-iş haftaya perşembe günü 1 Mayıs işçi Bayramı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ana merkezi Tük-İş’in Kadıköy. Türk-İş’in bünyesi ve yapısına göre Türkiye’nin her yeri Taksim. Taksim diye bir takıntımız yok. Ama kim nerde istiyorsa orada kutlasın. Ama Türk-İş üyesinin şöyle bir yapısı var. Müsaade almadan bu kutlamaları yapmak Türk-İş’in yapısı buna müsait değil. Polis arkadaşlarımızın yüzde 95 şi işçi ve memur çocuğu. Geçen gün bir işçi kardeşimiz mektup yazmış. ‘Ne olur başkanım. Bizim evlatlarımızla sürtüşmeden müsaade alınan bir alanda bunu kutlayın’ Biz dünde öyle yaptık. Bugünde öyle yapacağız. İnşallah Perşembe günü de öyle yağacağız” dedi. Meclis çatısı altında iyi temsil edilmediğini milletvekillerinin büyük bölümünün patron ve işverenlerden oluştuğunu ifade eden Atalay,  “”İnsan hayatından daha önemli hiç bir şey yoktur. Para olmaz bir ay sonra kazanırsın. Tuttuğunuz takım mağlup olur, öbür hafta galip gelir. Hayat maçı bittiği zaman bir daha yapacak hiç bir şey yok. Onun için biz sendikacılar bu ülkeyi idare edenler, bu ülkede 2 gün evvel Meclisin 94 üncü yıldönümü, Meclisin yüzde 99 u patronlarda işverenlerden oluştu. Ülke nüfusunun yüzde 90 lar civarı çiftçi, emekli, işçi memur, ama biz orada sağdan say 3 tane soldan say 3 tane milletvekili göremezsiniz. Biz ne zaman orada güçlü bir şekilde temsil edilirsek biz içinde bulunduğumuz problem ve sıkıntıları çözeriz diye düşünüyorum” dedi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da yaptığı konuşmasında Ereğli’nin böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı belediye başkanı olarak gurur duyduğunu ifade etti. Uludağ Üniversitesinin tam bir üniversite kimliğini kazandığını, Türk Metal Sendikası’nın da Türkiye’nin göz bebeği olduğunu ifade etti. Daha sonra oturumlara geçildi. Oturumların konuları ve konuşmacılardan oluşan kurultayın programı aşağıdaki şekilde gerçekleşti:   SENDİKAL ALGI  

 1. GÜN

 

 1. OTURUM

    TÜRK SENDİKACILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi I OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. YUSUF ALPER Uludağ  Üniversitesi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü     HAVVA DERE: Gaziosmanpaşa Üniversitesi “Sendikayla Yaşam”    BURAK TOMO- İLKNUR KIZILTAŞ:: Uludağ Üniversitesi “Türk Sendikacılığının Genel Görünümüne Kısa  Bir Bakı: Bursa’da Bir Alan Araştırması”   DİLARA GÜÇ: Marmara Üniversitesi           Türkiye’de Kadın İşgücünün Sendikalaşma Süreci ve Sendikalara Katılımı”   DİLAN OLGUN- BERİVAN YILMAZ  İstanbul Üniversitesi “Emeğin Dönüşümü ve Sendikacılığın Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme”   II. OTURUM    SENDİKAL REKABET/ SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ/ÜYELİK/ /SENDİKAL BAĞLILIK/SENDİKAL TATMİN

Turk Metal Sendikasi - Uludag Univ. Akademek Fotolar (109)

TÜRK METAL SENDİKASI – ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KURULTAYI II. OTURUM

  OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. FATİH KARCIOĞLU Atatürk  Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü   ENİS KAYA: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Türkiye’de Sendikal Rekabetin Örgütlenme Üzerindeki Etkileri: IKEA Örneği “   SELEN NUR ASLAN-PERİHAN KOÇ: Sakarya ÜniversitesiSendikalararası Rekabet ve Örgütlenme Üzerine Etkileri: Toyoto- Sakarya Örneği”   SEVGİ DOĞAN- GÖKÇE KAYA: Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF “Sendikal Demokrasi ve Sendikal Bağlılık”   A.NESLİ TÜFEKÇİ Trakya Üniversitesi “Sendikal Bağlılık ve Tatmin   III. OTURUM  

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi – III. OTURUM

SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE ÖZEL   KONULAR   OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. ZEKİ PARLAK Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü   ÜMİT ÖZARSLAN: Pamukkale Üniversitesi “Sendika Üyesi İşçi, Memur ve Sendika Üyesi Olmayan Memurların Sendika Üyeliğine Bakış Açıları (Denizli İli Örneği)”   KÜBRA  OĞUZ: Çanakkale Üniversitesi      “Türkiye’de Çocuk Emeği ve Çocuk Emeğine Sendikaların Bakışı”      NURAY SÜL: Dokuzeylül ÜniversitesiSendikalar Bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi”   YASEMİN ÜĞÜCÜ:  Atatürk Üniversitesiİş  Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili İyileştirmelerin Yapılması ve Önlemlerin       Alınmasında Sendikaların Rolü “     II. GÜN             26 Nisan 2014   IV. OTURUM  

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi IV OTURUM

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL SENDİKACILIK   OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. AYHAN GENÇLER Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü   MEHMET AYDIN: Cumhuriyet ÜniversitesiDünyada ve Türkiye’de Sosyal Sendikacılık”   MEHMET SAMGAN: Anadolu ÜniversitesiYeni Çeltik Direnişi Üzerinden Yer altı Maden İş Sendikası Örneği ve Günümüz  Sendikacılık Anlayışı ile Karşılaştırılması”   BÜŞRA ATAN: Bülent Ecevit Üniversitesi “Karabük Demir Çelik Fabrikasında Sendikacılık Hareketinin Tarihsel Gelişimi”   V. OTURUM  

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ VE SENDİKALAR  OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. AYSEN TOKOL Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü   SELMAN YEŞİLMEN: Yalova ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendikalara Bakışı: Yalova Üniversitesi Örneği”   SULTAN GÖKER -YAVUZ YAYIR: Karadeniz Teknik ÜniversitesiÖğrencilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Düşünceleri  İle Sendikaların Çalışma       Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Beklenti ve Düşünceleri”   Dr. NACİ ÖNSAL: TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı “Genç Çalışma Ekonomistleri İle Bir Sohbet”   Kurultayın Değerlendirilmesi Öğrenci Gözüyle Kurultay (2 öğrenci) Sendikacı Gözüyle Kurultay (2 sendikacı) Akademisyen Gözüyle Kurultay (2 Akademisyen)   KURULTAY’DAN NOTLAR: –          TÜRK METAL TARİHİ FOTOĞRAF SERGİSİ Türk Metal’in 50. Yıl anısına gerçekleşen fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.   –          DUVAR YAZILARI Kurultay’la ilgili düşüncelerini ve duygularını ifade eden öğrenciler Uludağ Üniversitesi’ne ve Türk Metal Sendikası’na teşekkür ettiler, kurultayın devamını istediler.

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

–          GALA PROGRAMI Katılımcılar Gala Yemeğinde gönüllerince eğlenerek sınav dönemi stresini attılar.

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

–          SOSYAL MEDYA SALLANDI Katılımcılar çekindikleri yüzlerce fotoğrafı sosyal medyadan paylaştılar. Kurultayla ilgili düşüncelerini bu yolla da paylaşmış oldular. akademek.com/akedemek.kurultay –          23 ÜNİVERSİTE KATILDI Türkiye’de bulunan 27 Çalışma Ekonomisi Bölümü bulunduran üniversiteden 23’ü katılarak ilk defa bu yoğunlukta bir Çalışma Ekonomisi Öğrenci Kurultayı düzenlenmiş oldu.   –          HERKESE TEŞEKKÜRLER TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Erdemir Genel Müdürü Sedat Orhan, Erdemir İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Kaan Böke, Erdemir İnsan Kaynakları Müdürü, Sedat ALKAN, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş,  Kdz. GMİS Genel Merkez yöneticileri, Sendikamız Genel başkan Yardımcısı Süleyman yıldırım ve Genel Sekreteri Yücel Yücel ile sendikamızın şube başkanları ve Erdemir’den 50 işçi üyemiz katıldı.

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

Türk Metal Sendikası ve Uludag Üniversitesi

–          TÜRK METAL YAYINLARI Türk Metal yayınlarından çıkan 8 farklı kitap Çalışma Ekonomisi Öğrencileri ile buluştu. Herkese dağıtılan kitaplar Türk Metal standından alındı.

Öğrenci Kurultayı 24 Nisan’da toplandı

Akad’emek

Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde – Öğrenci Kurultayı

 

Belirlenen yerde, belirlenen tarihte ve belirlenen katılımcılarla büyük bir bayşarıyla tamamlandı. Kurultayımıza katılan herkese teşekkürler…

Çalışma Ekonomisi Öğrencileri 24 Nisan'da Ereğli Büyük Anadolu Hotel'de buluşuyor

Çalışma Ekonomisi Öğrencileri 24 Nisan’da Ereğli Büyük Anadolu Hotel’de buluşuyor